Question
من پریود نامنظم داشتم با دارو پلی کیست هام برطرف شد این ما ۶روز عقب انداختم بیبی چک زدم دیشب یه هاله ی کم رنگ انداخت امروز ولی هاله ننداخت چیکار کنم ینی دوباره سوزن پریودی بزنم!؟

Question
سلام من دو ماه پیش روز ۷ سیکل یک ساعت بعد از رابطه دوتا اورژانسی رو باهم خوردم . سیکلام ۲۸ روزه است . ۶ روز بعد از خوردن قرص درست وسط سیکلم دوباره پریود شدم مثل همیشه سه روز ...

نظرسنجی
سلام دوستان کمکم کنین من تقریبا یه ساله درحال اقدامم تنبلی تخمدان هم دارم ماه پیش رفتم دکتر گفت اندازه فولیکولت ۹ بعد برا من پروژسترون نوشت که ده روز بخورم هرماه ک میخوردم ده روز بعد تموم شدنش ۳ ...

نظرسنجی
من چند ماهه در حال اقدامم ولی باردار نمیشم ، ماه قبل ۹روز دیرتر پریود شدم فک میکردم حامله ام ولی پریود شدم ،الان این ماه هنوز روز ۱۲ام‌ پاکیم‌ هست ، من ۳روز لکه بینی خفیف دارم خیلی خفیف ...

نظرسنجی
چندینه ماهه عقدم وقتی که رابطه داریم واژنم بشدت داغ میشه هردو خیلی اذیت میشیم ناگفته نماند که شبا پاهامم داغ میشه