پرسش
به خاطر اینکه ابروش نره نمیتونم به کسی بگم ولی امش بهم دست میزنه یه بارم ازم خواست هی التماس کرد و اینا هی میخواد باهام تنها بشه چیکار کنم خیلی میترسم

نظرسنجی
سلام.من ۲۵ سالگی ازدواج کردم میشه گفت خوشگلم و تحصیل کرده متاسفانه از روز اول مادر شوهرم و خواهرشوهرام همش اذیتم کردن همش میگفتن موهاتو کوتاه کن چیه اخه موهام خیلی بلند و خوشگل بود به لباسام ایراد میگرفتن هزار ...

پرسش
سابقه خیانت داشت ولی چند روزه فیلم دیدم تو گوشی ش که تو ماشین خودش یه زن بود می گفت چرا ازم فیلم می گیری گفتم این چیه به باد کتک گرفت و مجبور کرد گوشی رو گرفت و کل ...

پرسش
نگید این یه موضوع بین پدر و مادرته من اصلا کار ندارم بهشون خودم الان حس به شدت بدی دارمممم جوری که کل تنم میلرزه مامانم وقتی داشتم با فیلم نگاه میکردم تو حال با تلفن خیلی اروم تو اتاق ...

نظرسنجی
محدودیت های خانواده

پرسش
خسته شدم واقعا از این زندگی من ۱۵ سالمه هر روز تحقیر هرروز کتکم میزنن نمیزارن ارایش کنم پول نمیدن بم نمیزارن برم با دوستام بیرون خاستگار هم ندارم چکار کنم