احترام به پدر رو مادر

پرسش

فراموش نکن تمام سرمایه زندگیت
دعای خیر پدر و مادر است

اعجاز جمله معروفشان
دستت به خاک بخورد طلا شود
را دست کم نگیر

کمترین قدردانیت این است که دوستت دارم هایت را از آنها دریغ نکنی👩‍🦯👩‍🦯

0
میترا 4 هفته 0 پاسخ ها 35 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ