اول به خودمون احترام بذاریم بعد بقیه…

پرسش

احساس خود_ارزشمندی پایه ارتباط با دیگران

✅ بسیاری از ما آموخته ایم که اول همسایه (یا دیگر اطرافیانمان) را تحویل بگیریم و بعد خودمان را.
در کودکی به ما گفته شده که پز ندهیم یا خودخواه نباشیم.
در زمان نوجوانی، که می خواهیم مقبول واقع شویم، ممکن است موفقیت ها و دستاوردهایمان را برای اجتناب از تکبر، کوچک بشماریم.
به عنوان یک بزرگسال ممکن است تواضع نابجایی از خود نشان بدهیم که مبادا مغرور به نظر برسیم.
ممکن است به این نتیجه برسیم که خود را دوست نداشته باشیم و باور داشته باشیم که مستحق و شایسته ی هیچ نوع خوبی نیستیم.

✳️ زمانی که “خودارزشمندی” فراموش شود اعتماد به نفس نیز در معرض نابودی قرار می گیرد.

❇️ واقعیت اینست که دوست داشتن دیگران از دوست داشتن خود شروع
می شود.
اگر می خواهی دیگران را دوست داشته باشی، اول باید خودت را دوست بداری و برای خودت ارزش قایل شوی؛
باید به خودت احترام بگذاری و ارزش خود را به رسمیت بشناسی.

✅ برای اینکه بتوانی همسایه را دوست بداری و او را همیاری کنی باید اول از خودت مراقبت کنی.

? برگرفته از کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم
✍️ اثر دکتر علی صاحبی

0
ayma 5 ماه 0 پاسخ ها 130 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ