باور چیست ؟

پرسش

باور چیست ؟

یک فکر وقتی در ذهنمون تکرار بشه تبدیل به باور میشه و همین باور ها زندگیمون میسازه

مثال :آلودگی هوا واقعیت جامعه !!!!
اما میتونه واقعیت شما نباشه وروی شما اثر نگذاره
باورهایی که حس و حالتون عالی کنه باورهای درست و باورهایی که حس و حالتون بد میکنه باورهای غلط
باورها درضمیر ناخودآگاهمون شکل میگیره و به واقعیت تبدیل میشه و زندگیمون رقم میزنه

با شرکت در این دوره غیر حضوری آموزش قانون جذب راههای تغییر باور یاد بگیرید.
#مدرس :فاطمه زهرا سادات کاظمی

0
alale 1 هفته 0 پاسخ ها 10 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ