بهترین دکتر ختنه در تهران

نظرسنجی

No votes. Be the first one to vote.

سلام بهترین دکتری که برای ختنه سراغ دارید رو معرفی کنید؟

Answer ( 1 )

  1. تو تهران کلینیک های تخصصی هست که دکترای خیلی خوبی داره برای ختنه 😊😊

ارسال یک پاسخ