توی دوست داشتن اسراف نکنیم!

پرسش

دوست داشتنت را حیف نکن!
نمی‌گویم خرجش نکن ، نه ، می‌گویم هدرش نده
اگر می‌بینی مالِ دنیای تو نیست
اگر می‌بینی از جنس تو نیست
حرفش را نمی‌فهمی و حرفت را نمی‌فهمد
نه او را درگیر خودت کن و نه خودت را درگیر او
ابراز علاقه به کسی که مالِ دنیای تو نیست
«اسراف دوست داشتن» است

0
ayma 5 ماه 0 پاسخ ها 104 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ