تکنیک آینه

پرسش

هروز به مدت یک دقیقه یا بیشتر برید جلو اینه قدی ،بهتره رو یک صندلی بشینید و چندتا نفس عمیق بکشید و به تصویر خودتون تو آینه خیره بشید لبخند بزنید و تاکیدات و تکرار کنید ، یک جمله مثبت ودر زمان حال باید باشه

من چشمانی به رنگ سبز دارم
من خیلی خوشحالم بامرد ایده الم ازدواج کردم

0
orkide 1 هفته 0 پاسخ ها 18 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ