تکنیک ای تی اف

Question

#تکنیک ای تی اف
#etf
مراحل زیر رو به دقت انجام بده :
۱-به شدت درد یا ناراحتی خود از ۱ تا ۱۰ یک عدد نسبت بده
۲-بعد جمله زیر رو بگو : “با وجود اینکه این …… (در جای خالی هر درد یا مشکلی که هست رو بیان می کنی) رو دارم، اما عمیقا و کاملا خودم رو قبول دارم”
۳-مرحله بعد تصحیحه یعنی شروع به زدن ضربه های زیر میکنیم و همزمان جمله بند قبل رو تکرار میکنیم :
*ضربه کاراته ای روی قسمت گوشت آلود دست(که مثه ضربه های دست در ورزش کاراته است) می کنیم.
*ضربه روی فرق سر
*ضربه ابرو(ابتدای ابرو ها)
*ضربه روی انتهای گوشه چشم یعنی استخوان چشم نه گیج گاه البته بلکه پایین تر
*ضربه یک سانت زیرزیر چشم
*زیر بینی و بالای لب
*زیر لب و بالای چانه
*روی استخوان ترقوره(محل کراوات و استخوانی اطراف زیر نرمی گلو
*زیر بغل(در مرد ها قسمت زیر بغل که همتراز با قسمت نوک سینه است و در خانمها روی بند لباس زیر خانمها در زیر بغل

ارسال یک پاسخ