جملات تاکیدی جذب کراش

Question

جملات تاکیدی جذب کراش
👇👇👇

من به تنهایی میتوانم حال خودم را خوب کنم.

من در رابطه هایم انسان خوش انرژی و خوشرویی هستم.

من با شاد بودنم میتوانم کراشم را جذب خود کنم.

کراش من، سرزنده بودن من را تحسین میکند.

من اعتماد به نفس قابل قبولی دارم.

من میدانم در چشم کراشم، بسیار جذاب هستم.

من در رابطه ها به خودم و غرورم اهمیت میدهم.

من برای جذب کراشم، منطقی و با عزت نفس رفتار میکنم.

من بسیار شمرده و رسا صحبت میکنم.

کراش من شیفته ی طرز صحبت کردن من است.

من جذابیت های منحصر به فرد خودم را میشناسم و آنها را تقویت میکنم.

شخصی که کراش من است، من را به خاطر جذابیت های منحصر به فردم، تحسین میکند

من در برقراری ارتباط با جنس مخالف، میتوانم بسیار جذاب رفتار کنم.

من با شجاعت و آرامش خیال با کراشم برخورد میکنم.

من به راحتی میتوانم رفتارهایم را در برابر کراشم کنترل کنم و به خودم مسلط باشم.

من با جسارت و شجاعت با کراشم صحبت میکنم.

من حد و مرزهای ارتباطی با کراشم را به راحتی کنترل میکنم.

من به خوبی میدانم که هنگام صحبت با کراشم ، از چه چیزهایی باید حرف بزنم.

همه چیز در جهان جوری چیده شده است که من به کراشم برسم.

کائنات مهرِ من را در دلِ کراشم میگذارد

#جذب_کراش

ارسال یک پاسخ