حذف کردن آدم های بی ارزش زندگیمون

پرسش

بعضی مواقع ، درختِ ارتباطتان را هَرس کنید ،
شاخه هایِ بلا استفاده و دست و پا گیری که فقط وقتِ شما را می گیرند ، قطع کنید !
از حذف کردنِ آدم هایِ بی ارزشِ زندگیتان نترسید ،
باور کنید همه ی آدم ها لیاقتِ ماندن ندارند ،
همه ی آدم ها شعورِ هم نشینی ندارند …
گاهی ، فقط یک نفر ، جایِ هزار نفر را برایتان پر می کند …
تا پیدا شدنِ همان یک نفر ، منتظر بمانید ،
به اصالت و ارزشِ خودتان وفادار باشید و معیارِ ارزشمندیتان را در جوارِ آدم هایِ بلا تکلیف و اشتباه ، خراب نکنید !
اطرافتان را از رابطه هایِ آزار دهنده ، خالی کنید ،
این روزها “آرامش” ،
غنیمتِ کم یابی ست …

0
aylin 1 ماه 0 پاسخ ها 44 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ