ختم مجرب سوره شمس و لیل برای بیماری

پرسش

?? #ختم_مجرب سوره شمس و لیل برای بیماری✨

✍️
☘️ختمی که گفته می شود دارای انواع مختلفی هست . اما آنچه که بیان می شود‌صحیح ترین آن هاست?

??مریض شب را با طهارت به رختخواب رود . تنها باشد. سپس سوره شمس را ۷ مرتبه و سوره لیل را نیز۷ مرتبه بخواند بعد از آن بگوید

✨اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی مِنْ أَمْرِی هذا فَرَجاً وَ مَخْرَجاً✨

?پزشکی از غیب در شب اول یا سوم یا پنجم یا هفتم می آید و خواهد گفت
که راه خلاصی از مرض چگونه است
این ذکر کرارا به تجربه رسیده است

ارسال یک پاسخ