ختم مجرب سوره نمل جهت حاجات بزرگ

Question

در_باب_حاجات_و_مهمات

#ختم_مجرب_سوره_نمل_جهت_حاجات #بزرگ✨

?از #دوشنبه تا #جمعه ختم زیر خوانده شود

?? فقط #جمعه رو نخوانید و #گرو بذارید تاحاجتتون رو بگیرید

?ایه ۶۰ سوره نمل تا ۶۴ که امن داره مد نظر هست
?وقتی آیه ۶۰ رو می خونین
?۱۰۰یا محمد بفرستید وقتی
?آیه ۶۱ رو می خونین ۱۰۰یاعلی بفرستین وقتی
? آیه ۶۲رو می خونین ۱۰۰یازهرا بفرستید وقتی
?آیه ۶۳ رو می خونین ۱۰۰یا حسن بفرستین وقتی
? آیه ۶۴ رو می خونین ۱۰۰یا حسین بفرستید
☘️✨☘️✨☘️✨☘️✨☘️

۲⃣?ختم سوره نمل مجرب روش دوم✨
#سه_هفته پشت سر هم

?هفته اول از دوشنبه تا جمعه
?هفته دوم دوشنبه تا جمعه
? هفته سوم دوشنبه تا جمعه هفته اول و دوم کامل بخونید و هفته سوم گرو بکشید اینجوریه که از ایه ۵۹ تا ۶۳ که #امن داره باید بخونید. که ۵ تا ایه است که امن داره.

?ایه اول بخونید یه دور تسبیح یا محمد.
?ایه دوم بخونید یه دوره تسبیح یا علی.
?ایه سوم یا زهرا
?ایه چهارم یا حسن
?ایه پنجم یا حسین.
#بـسیـار_مـجــربــــ

Answer ( 1 )

  1. این ختم رو نمیشه روزهای دیگه انجام داد ؟؟??

ارسال یک پاسخ