خوشبختی یعنی:

پرسش

واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست…
وهرچه نداریم ازحکمت خدا…
احساس خوشبختی یعنی همین!
خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست،
بلکه لذت بردن از داشته هاست…

0
gisoo 4 هفته 0 پاسخ ها 37 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ