خیانت رفیق!

پرسش

دوسال هرروز حرف میزدیم دوست صمیمی بود
یروز اومد گف عضو فلان شرکتم ماهانه سود میده پول بریز ب حساب فلانی اشنامون عضوت کنه
مننم ب اعتبار دوستیمون تحقیق نکردم ۳۰ میلیون یکجا واریز کردم
بعد دیدم اون لیدر برا سود دادن بهانه میاره باهاشـون دعوا کردم و دوستمم میگفت خودت خواستی.فهمیدم دستشون تو ی کاسس.بنظرتون چطور ممیتوننم انتقام از دوستم بگیرم دلم خنک بشه? لطفا جواب متفرقه ندین باید کارماشو پس بده

ارسال یک پاسخ