دعای محبت خیلی سریع و آسان

پرسش

#محبت سریع و آسان

??در انجام دعای محبت ، نکته ای که مهم است، آسان و سهل بودن انجام و استجابت و نتیجه دعا برای دعا کننده است. در ذیل دعائی بسیار سریع، آسان و قوی برای محبت ذکر میشود.

هر کس که در نظر دارد محبت دیگران به او جلب شود شب جمعه دو رکعت نماز با حضور قلب کامل بخواند. در هر رکعت پس از حمد، آیه الکرسی را یکبار بخواند و سپس

??سوره اخلاص (قل هو الله احد) را یازده مرتبه بخواند. و به شیوه معمول نماز را ادامه دهد. بعد از سلام دادن نماز هفت مرتبه بگوید:

? یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ إقلب قَلْبِ فُلَانٍ بمحبتى انک عَلَى کل شی قدیر ?(بجای کلمه فلان، اسم مطلوب را بگوید مجرب و صحیح است.)

ارسال یک پاسخ