روز هفتم لاغری ذهنی

پرسش

روز هفتم
لاغری ذهنی
مسیولیت هر عاملی که مانع ورزش کردن و یا باعث ایجاد بهانه های ذهن در زندگیم میشود را میپذیرم و خودم را پاکسازی میکنم

متاسفم
لطفامراببخش
متشکرم
دوستت دارم

0
zahra 1 هفته 0 پاسخ ها 24 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ