روش تخلیه انرژی منفی بدن

پرسش

از بین بردن و تخلیه انرژی منفی بدن
با ۱۲ دور ,دور خود چرخیدن
بر خلاف جهت عقربه های ساعت

0
orkide 1 هفته 0 پاسخ ها 24 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ