ریشه که داشته باشی

پرسش

به لبه پرتگاه میایی
اما سقوط نمیکنی ،
ریشه
شعور ، تربیت ، شخصیت و انسانیت
و شرف واقعی یک انسان است
و ربطی به پول و تحصیلات ندارد.

0
mmaryam 1 هفته 0 پاسخ ها 11 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ