سه تا دفتری که خدا اعمال بنده هاشو توی اون ثبت میکنه

پرسش

🍃‍ سه دفتری که خداوند اعمال بندگان را در آن‌ها ثبت می‌کند 🍃‍

✅ پیامبراکرم(ص) فرمود: برای اعمال بندگان سه دفتر هست؛
❶ دفتری که خدا چیزی از آن را نمی آمرزد.
❷ دفتری که خدا به آن اهمیت نمی دهد.
❸ دفتری که خداوند از هیچ چیز آن نمی گذرد.

سپس فرمود:
🔸دفتری که خدا چیزی از آن را نمی‌آمرزد، #شرک_به_خدا است.

🔸دفتری که خدا به آن اهمیت نمی‌دهد، ستمی است که بنده میان خود و خدا به خویشتن کرده است. مانند روزه‌ای که خورده یا نمازی که ترک کرده و خداوند اگر بخواهد آنرا می‌بخشد و از آن می گذرد.

🔸 و اما دفتری که خداوند از هیچ چیز آن نمی‎گذرد ستمهائی است که بندگان به یکدیگر کرده‌اند که ناچار باید تلافی شود.

📚 نصایح، نوشته مرحوم آیت الله مشکینی احادیث الطلاب

0
afsane 1 هفته 0 پاسخ ها 9 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ