شبت سرشار از عشق دوست من

پرسش

⭐️تو را شبیه شب دوست می‌دارمت

⭐️یکدست یکرنگ

⭐️بی صدا تنها

⭐️و البته ؛ بی پایان

⭐️بی پایان بی پایان . . .

0
orkide 2 هفته 0 پاسخ ها 18 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ