شماام؟?

پرسش

چقد بده
یا اینکه از ۴ مورد همیشه ۳ موردش یاد ادم میمونه?

پاسخ ها ( 2 )

ارسال یک پاسخ