شوهرمم بهم نمیگه خوشگلی

پرسش

حس میکنم زشتم تو فامیل کلی دختر خوشگل و ناز داریم شوهرم باهاشون حرف میزنه هی با خودم کلنجار میرم اعتماد به نفسم که هییچ ندارم😟😟😟😟

شما چی خوشگلید همسرتون بهتون میگه

در حال پیشرفت 0
armita 3 هفته 7 پاسخ ها 76 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۷ )

  1. من خوشکلم شوهرم حسوده میگه خیلی به خودت مینازی 😐

  2. از نگاهش چیزی درک نمیکنی که داره با ذوق نگات میکنه؟؟؟

  3. اعتماد بنفست عزیزم کجا رفته😳 دوبار جلوش جلو اینه وایسی بگی ماشاالله ماشاالله حالیش میشه😳

  4. خب اگه شما خوشگل نبودی که باهاتو ازدواج نمیکرد میرفت با اونا حتما شما خوشگل تری

  5. خوشگل نیستم ولی شوهرم بهم میگه خوشگلی خیلی

    میگه تو طبیعی خیلی نازی بقیه به زور آرایش وعمل😁

  6. خوشگل نیستم ولی به خودم میرسم میگه خوشگل شدی
    پسندیده که ازدواج کرده باهات

ارسال یک پاسخ