فضیلت و خواص سوره دخان

پرسش

سوره دخان؛ چهل و چهارمین سوره قرآن است که در مکه نازل شده و ۹۵ آیه دارد.

در فضیلت سوره دخان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس سوره دخان را در شب ها قرائت کند، خداوند گناهان گذشته اش را می آمرزد.

در روایت دیگری آمده است: هر کس در شب جمعه سوره دخان را قرائت کند بخشیده خواهد شد.

همچنین از ایشان روایت شده که فرمودند: هر کس در شب یا روز جمعه سوره دخان را قرائت کند خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می کند. و کسی که در شب جمعه سوره دخان را قرائت می کند در حال صبح می کند که خداوند او را آمرزیده است و او را با حورالعین تزویج خواهد کرد.

امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس سوره دخان را در نمازهای واجب و نافله های خود بخواند خداوند وی را در روز قیامت در زمره ایمنان برانگیزاند و در سایه عرش خود جای دهد و حسابش را آسان کند و نامه عملش را به دست راستش دهد.

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: سوره هایی که با “حم” آغاز می شوند، گل های خوشبوی قرآن هستند، بنابراین، هنگامی که آن را تلاوت نمودید، خداوند را به خاطر تلاوت آن حمد و ثنا و سپاس بگویید؛ زیرا زمانی که بنده ای این سوره ها را تلاوت می کند از دهانش بویی خوشبوتر از مشک اعلی و عنبر خارج می شود و خداوند عزوجل به قاری آن ترحم فرموده، همسایگان، دوستان، آشنایان و همه نزدیکان او را مورد رحمت بی منتهای خود قرار می دهد و فرشتگان مقرب به خدا در روز قیامت برای او طلب استغفار می کنند.

آثار و برکات سوره
۱) امان یافتن از شر جن

چون سوره دخان را بنویسی و بر طفل ببندی از شر جن و گزنده ها ایمن شود.

۲) جهت شکوه و هیبت نزد مردم

هر کس این سوره را بنویسد و با خود همراه داشته باشد در چشم مردم با هیبت باشد و هر کس آن را بشوید و از آن آب بنوشد از شر سخن چین در امان خواهد بود.

۳) برآورده شدن حاجت

از امام صادق علیه السلام نقل شده: هر که ۷۰ بار جهت مهمات این سوره را بخواند حاجتش روا گردد و نیز هر که این سوره را بنویسد و با خود دارد خلایق او را دوست دارند.

۴) خلاصی از وسوسه های شیطانی

از پیامبر اکرم نقل شده است: اگر سوره دخان را بنویسد و به همراه داشته باشد از مکر و حیله های شیطان در امن است و اگر این نوشته را شب هنگام زیر سر خود بگذارد در خواب رویاهای شیرین و خوش می بیند و از اضطراب شبانه خلاص می شود.

۵) برطرف شدن درد سر

اگر این سوره را بنویسند و آب آن را بر کسی که درد سر دارد بنوشانند خوب می شود.

۶) جهت زیاد شدن سود و مال

اگر تاجر ها و کاسب ها نوشته این سوره را در محل کسب خود قرار دهند سود فراوان خواهند کرد و صاحب مال زیاد خواهند شد.

0
مارال 2 هفته 0 پاسخ ها 17 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ