مردها جذب چه رنگ پوستی از زنان می شوند؟

Question

➤ به تعداد مردهای روی زمین تنوع در سلیقه برای انتخاب وجود دارد، در نتیجه برخی مردان هستند که جذب زنانی با رنگ پوست سفید میشوند برخی دیگر جذب زنانی با رنگ سبزه و برخی گندمی و …

➤ اساسا برای اکثر مردان آنچه جاذبه جنسی دارد لطافت زنانه،رفتارهای شهوت انگیز زنانه،اندام زنانه ( برخی چاق – برخی لاغر-برخی متناسب) ،برجستگی های بدن زنان،صدای زنان است ، اما موارد مذکور صرفا جهت تحریک و برانگیختگی مردان است آنچه باعث می شود این حس جنسی به آن زن در مرد زنده بماند، رفتار و عملکرد آن زن در حین رابطه جنسی است نا گفته نماند خیلی از زنان سفید پوست خود را در معرض نور خورشید یا اشعه در دستگاه های مخصوص قرار میدهند تا پوست بدنشان برنزه شود ، که این نشانه اینست که فقط زنان سفید پوست جذابیت ندارند.

✅ هر زنی با هر اندام، و رنگ پوست و ظاهری میتواند برای دسته ای از مردان جذاب باشد.

پاسخ ها ( 26 )