چه کسانی تا ابد توی جهنم هستن؟

پرسش

💠چه کسانی دائما در جهنم خواهند بود؟💠

عذاب دائمی در جهنم همان خلود در جهنم هست؛
✅ در قرآن چند گروه نام برده شده که دائما در جهنم هستند از جمله: کافران، ظالمان، قاتلان، رباخواران و …
اما از روایات برمی‌‌آید که تنها کافران براى همیشه در جهنم خواهند بود نه همه گنهکاران.

✅ از آیات برداشت می‌شود آیات خلود در جهنم، ناظر به کسانى است که گناه‌شان منتهى به انکار توحید، معاد، نبوت و یا ضروریات دین شده است.

🔲 شیخ مفید می‌فرماید: تمام علما اتفاق نظر دارند که تهدید به خلود در آتش مخصوص کفار است و شامل کسانى که اهل نمازند و ایمان به خدا و اقرار به واجبات او دارند، نمی‌شود.

📕اوایل المقالات، ص ۵۳.

🔲 در آیه ۴۸ و ۱۱۶ سوره نساء آمده است: ان الله لا یغفر أن یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء؛
تنها مشرکان (و کافران) قابل بخشش نیستند، ولى گنهکاران دیگر قابل بخشش و آمرزش‌اند

📕آیت الله مکارم پیام قرآن، ج ۶، صص ۴۹۶ – ۴۹۱

✅با توجه به این آیه و آیات دیگر تنها کافران و مشرکان در جهنم خلود دارند و مابقی گنهکاران بعد از سپری کردن عذاب در جهنم، روانه بهشت می‌شوند.

0
afsane 1 هفته 0 پاسخ ها 10 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ