کسی از اصفهان سراغ دارین پزشکی قبول شده باشه کتاب کاراشو نخواد؟نیاز دارم من

Question

من کنکوریم…نیاز دارم به این کتاب کارا

Answer ( 1 )

  1. جزوشون جور کن یانسخه اینترنتی PDFپیدا کن یا از یه کتاب خونه امانت بگیر

ارسال یک پاسخ