کشتن سگ‌ها توسط رضا شاه

پرسش

کشتار سگ‌ها توسط رضاخان برای بر هم نخوردن خواب ملوکانه

بی‌رحمی و شقاوت رضاخان به گونه‌ای بود که حتی حیوانات هم از دست او در امان نبودند تا جایی که آقای “جان گونتر” خبرنگار و نویسنده آمریکایی می‌نویسد: رضاشاه در سفرهایش، در هر روستایی که شب را می‌گذراند، دستور می‌داد سگ‌ها را بکشند چون خوابش سبک بود و با صدای سگ‌ها از خواب می‌پرید.

:books: منبع: کتاب (۱۹۳۹) Inside Asia/نوشته john gunther/صفحه ۵۳۲

0
akhtar 2 ماه 0 پاسخ ها 58 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ