یکی روش‌های ختم سوره فتح

پرسش

روش‌های ختم سوره فتح

یکی از راه‌هایی که در متون دینی مکرراً برای گشایش امور زندگی و رفع مشکلات به آن اشاره شده است، این روش ختم سوره فتح است:

این ختم که انجام آن از شنبه تا جمعه و به مدت یک هفته به طول می‌انجامد، بدین صورت است که باید سوره فتح را روزی پنج‌ بار و در روز جمعه یازده‌ بار به صورت مداوم بخوانید. (در کل این سوره باید ۴۱ مرتبه خوانده شود.)

همچنین باید پس از هر بار خواندن سوره فتح در طول این هفته، یک بار نیز سوره نصر خوانده شود. (در کل سوره نصر نیز باید ۴۱ بار خوانده شود.)

توصیه شده است که در حین این ختم، هر روز دو رکعت نماز پس از نماز صبح برای امام زمان (عج) خوانده شود و ۵۱ صلوات فرستاده شود.

در آخر نیز لازم است بلافاصله پس از خواندن سوره فتح برای بار چهل‌ویکم، این دعا خوانده شود:
«یا مُفَتِّحُ فَتِّح یا مُفَرِّجُ فَرِّج یا مُسَبِّبُ سَبِّب یا مُیَسِّرُ یَسِّر یا مُسَهِّلُ سَهِّل یا مُدَبِّرُ دَبِّر یا مُتَمِّمُ تَمِّم بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الراحمین.»

توصیه شده پنج‌شنبه به مزار شهیدی رفته و ضمن خواندن نماز و دعا کردن، از او طلب حاجت شود.

ارسال یک پاسخ