۱۰کلید طلایی برای داشتن عزت نفس چیه؟

پرسش

۱۰کلید طلایی #عزت_نفس

⛱بسیاری از ما در صورتیکه فلسفه ی کاری که انجام می دهیم بدانیم احساس تعهد بیشتری نسبت به آن خواهیم کرد. ما در این فصل به بررسی اصول بنیادین پرورش عزت نفس می پردازیم.

⛱۱)بررسی دقیق: قبل از ایجاد هرگونه تغییری، منطقی است که مطالعه دقیقی از وضعیت موجود داشته باشیم.

⛱۲) توضیح: زمانیکه که اطلاعات خود را جمع آوری کردیم، باید آنها را تا حد امکان تجزیه و تحلیل کنیم و مسئولیت هرآنچه را نتوانستیم تغییر دهیم به دیگران واگذار کنیم.

⛱۳) عشق: دوست داشتن خود باید به سرعت و کاملا در تمامی روشهای عملی و قابل اجرا در نظر گرفته شود.

⛱۴) تمرکز: باید در هر برنامه شما تنها بر روی یک مسئله تمرکز کنید و به عمق آن توجه کنید.

⛱۵) تصور: ایجاد تصویری روشن که شخصیتی که مایل به رسیدن به آن هستید باعث ایجادانگیزه و پیشرفت می شود.

⛱۶) خط مشی: طرح و برنامه خود را با یکسازماندهی عالی تقویت کنید. در کنار هر هدف طولانی مدت سه هدف کوتاه مدت داشته باشید.

⛱۷) محرکها: شناختن محرکهای کاهش
عزت نفس در ما، کمک می کند اقدام های
مناسب را در مورد آنها انجام دهیم.

⛱۸) تشویق: از آنجا که افراد با عزت نفس ضعیف از تشویق کردن خود غالبا پرهیز می کنند. ما همواره نیازمند فردی هستیم که دائما شما را به خاطر پیشرفت هایتان تشویق کند.

⛱۹) تجربه: مطمئن ترین راه برای آزمودن روش مناسب برای تقویت عزت نفس، تجربه شخصی آن است.

⛱۱۰) ارزیابی: باید بطور منظم و کامل
پیشرفت های خود را ارزیابی کنید.

0
azar 1 هفته 0 پاسخ ها 21 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ