آموزش پاکسازی در تالگو نور بهتره یا برم جای دیگه ؟

Question

من میخوام که آموزش پاکسازی پوست رو یاد بگیرم و بهم خانم عفت گودرزی در آموزشکاه تالگو نور رو معرفی کردند آیا خوبه به نظرتون ؟

ارسال یک پاسخ