تربیت معلم یا پزشکی؟

Question

خیلیا گفتن پزشکی سخته
خیلیا هم گفتن تربیت معلم پول زیادی نمیگیری
گیجم کردن ۴۰۳ هم کنکورمه:))

Answer ( 1 )

  1. خیلیا رو ول کن
    خودت بببین میتونی انجامش بدی یا نه اگه توانایی آوردن رتبه خوب رو داری حتما پزشکی رو بزن ????

ارسال یک پاسخ