شماره تلفن بیمارستان کمالی چنده ؟

Question

من یه شماره ازش پیدا کردم که درست نیست کسی شماره ای داره؟

میخوام نوبت ام آر آی بگیرم

Answer ( 1 )

  1. آدرس بیمارستان کمالی :
    استان البرز – شهر کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان شهداء – خیابان کمالی – مرکز آموزشی درمانی کمالی

    شماره تلفن:
    ۰۲۶-۳۲۲۲۳۰۲۱

ارسال یک پاسخ