فال قهوه

Question

fal_ghahveh.r
پیج اینستا

کاتی
ازدواج
مالی
برگشت معشوق
وجود رقیب

Answer ( 1 )

  1. یعنی هستن کسایی که هنوز به فال اعتقاد داشته باشن

ارسال یک پاسخ