مشکل دارم

Question

مادرشوهرم خیلی تو زندگیم دخالت میکنه همیشه امروز وسایلم رو در بی آرتی جا گذاشتم (خدارشکر پیدا شد) شوهرم به مادرشوهرم گفت و مادرشوهرم گفته بود اگه این وسایلش گم بشن و پیدا نشن باید طلاقش بدی اولین بارش نیست بحث طلاق رو میاره وسط دخالت میکنه به خاطر اون یه دعوا شدید داشتیم حتی همسرم از طرف مادرش در امد و برای اولین بار فوش ناموسی بهم داد حالم خیلی بده نمیدونم چه کار کنم تازه اول زندگیمم هست 😭میترسم که بعدا بدتر بشه با اینکه مادرشوهرم یه شهر دیگه زندگی میکنه و ما هم یه شهر دیگه ولی خیلی دخالت میکنه و بد منو پیش همسرم میگه دیگه خسته شدم چند باری هم به خانواده ام گفتم و قهر کردم ولی آمد دنبالم شرط و چیز براش گذاشتم و قبول کرد برگشتم نمیدونم چه کار کنم دیگه لطفا کمکم کنید

Answer ( 1 )

  1. فقط میتونم بگم خدا کمکت کنه 😭😭😭
    خانما، دخترا و حتی آقا پسرا وقتی ازدواج میکنید چشاتونو خوب باز کنید

ارسال یک پاسخ