بی کس

Question

من متولد ۱۳۷۷ تک فرزند مادرو پدرم فوت کردن مادرم ۹۸پدرم۹۹یدونه خونه داریم اونم پدرم بعد فوت مادرم ازدواج کرده اون خانوم میبره منم ۹۳ ازدواج کردم بچه دارنمیشم شوهرم دوماهه میگه برو ما نمیتونیم زندگی کنیم کی خونه میگیرم بهانه میکنه دوماهه دارم هروز میمیرمو زنده میشم جایم ندارم برم کمکم کنین

Answer ( 1 )

  1. به امام زمان (ع) توسل کنید

ارسال یک پاسخ