فال

Question

سلام عزیزم
یه خانومیه فالاش حررررف نداره
پدرشم سرکتابو دعاهاش قویه
شمع تراپیم داره
اسمش یلدا ٠٩٢٢۴٩۴٣٢٣٧
https://t.me/faalyalda

ارسال یک پاسخ