نظرسنجی
از بین ۳ شخصیت زیر یکی رو انتخاب کنید ۱_ شخصیت اول یک مرد جنتلمن خوشتیب ولی بشدت بدقول بد اخلاق غر زن ۲_شخصیت دوم یک مرد شلخته ولی بشدت خوش مسافرت و اهل سفر ۳_شخصیت سوم یک مرد که ...
0
2 روز 0 پاسخ ها 8 بازدیدها

نظرسنجی
چجوری با یه نفر که تا بحال باهاش هیچ ارتباطی نداشتم ارتباط برقرار کنم ؟
0
3 روز 0 پاسخ ها 14 بازدیدها

نظرسنجی
چجوری با یه نفر که تا بحال باهاش هیچ ارتباطی نداشتم ارتباط برقرار کنم ؟
0
3 روز 0 پاسخ ها 10 بازدیدها

نظرسنجی
چجوری با یه نفر که تا بحال باهاش هیچ ارتباطی نداشتم ارتباط برقرار کنم ؟
0
3 روز 0 پاسخ ها 11 بازدیدها